چسب دنیز دارای تجهیزات تیز کردن انواع تیغ دیسکی دستگاه برش رول چسب است.
تمامی تیغ های دیسکی با دستگاه تمام اتوماتیک تیز می شوند و در کوتاه ترین زمان تحویل مشتریان می شوند.