unnamed-10

خدمات تیز کردن انواع تیغ دیسکی دستگاه برش

چسب دنیز دارای تجهیزات تیز کردن انواع تیغ دیسکی دستگاه برش رول چسب است.
تمامی تیغ های دیسکی با دستگاه تمام اتوماتیک تیز می شوند و در کوتاه ترین زمان تحویل مشتریان می شوند.

Read More

دایکات

چسب دنیز دارای تجهیزات دایکات چسب های یکطرفه و دو طرفه است.

تمامی خدمات دایکات انواع چسب در طرح مورد نیاز مشتری انجام می شود .

 

تماس با چسب دنیز: ۳۳۹۴۷۳۰۸ , ۳۳۹۴۷۵۳۱ , ۳۳۹۲۹۰۵۸ , ۳۳۱۱۴۳۷۱

Read More

لمینت

چسب دنیز دارای تجهیزات لمینت چسب است.

تمامی خدمات چسبدار کردن فوم و پارچه و اجناس دیگر در چسب دنیز انجام می شود  .

 

تماس با چسب دنیز: ۳۳۹۴۷۳۰۸ , ۳۳۹۴۷۵۳۱ , ۳۳۹۲۹۰۵۸ , ۳۳۱۱۴۳۷۱

Read More

دستگاه برش رول

چسب دنیز دارای تجهیزات برش رول چسب است.
تمامی چسب های دوطرفه و یکطرفه در سایزهای مورد نظر مشتریان برش داده می شوند .

Read More