چسب دنیز دارای تجهیزات لمینت چسب است.

تمامی خدمات چسبدار کردن فوم و پارچه و اجناس دیگر در چسب دنیز انجام می شود  .

 

تماس با چسب دنیز: ۳۳۹۴۷۳۰۸ , ۳۳۹۴۷۵۳۱ , ۳۳۹۲۹۰۵۸ , ۳۳۱۱۴۳۷۱