چسب دوطرفه بسیار قوی تشکیل شده از فیلم مشکی و کاور کاغذی که قابلیت تحمل دمای بالا را دارد.

 

تماس با چسب دنیز: ۳۳۹۴۷۳۰۸ , ۳۳۹۴۷۵۳۱ , ۳۳۹۲۹۰۵۸ , ۳۳۱۱۴۳۷۱