چسب دو طرفه لتو LEETO  با کاور کاغذی و عرض ۱۰۴  سانتی متر موجود است.
ضخامت چسب:۱۰۰  میکرون

مصارف:
-مناسب برای شاسی عکس

تمامی چسب های دو طرفه و یکطرفه در ابعاد مختلف برش داده می شود.