چسب یکطرفه با بافت تار که تشکیل شده از بافت های موازی بر روی فیلم شفاف و پلی استر است. این چسب به دلیل وجود بافت موازی در برابر کشش مقاوم است.

عرض: در عرض های مختلف موجود است

طول: ۵۰ متر

 

تماس با چسب دنیز: ۳۳۹۴۷۳۰۸ , ۳۳۹۴۷۵۳۱ , ۳۳۹۲۹۰۵۸ , ۳۳۱۱۴۳۷۱